ประเภทสื่อ
การเจริญสติ เพื่อภาวะการนำจากด้านใน
การเจริญสติ เพื่อภาวะการนำจากด้านใน
1 ธันวาคม 2562
โดย โครงการพัฒนาภาวะการนำเพื่อสุขภาวะอันยั่งยืนของสังคมด้วยพุทธกระบวนทัศน์
0
ถูกแชร์ทั้งหมด
การเจริญสติ เพื่อภาวะการนำจากด้านใน
การเจริญสติ เพื่อภาวะการนำจากด้านใน
การเจริญสติ เพื่อภาวะการนำจากด้านใน
การเจริญสติ เพื่อภาวะการนำจากด้านใน
การเจริญสติ เพื่อภาวะการนำจากด้านใน
การเจริญสติ เพื่อภาวะการนำจากด้านใน

รายละเอียด

ทุกครั้งสติมักจะมาหลังจากที่เรารู้สึกทุกข์หรือปัญหาได้เกิดไปแล้ว แต่ถ้าเราฝึกเจริญสติเป็นประจำให้รู้เท่าทันอารมณ์และความคิดของเราปัญหาทั้งหลายก็จะลดน้อยลง เพราะตลอดเวลาสิ่งที่เรารับรู้ทางสัมผัสต่างๆ ถูกนำไปปรุงแต่งต่อด้วยความคิดจนเกิดเป็นตัวเราของเราเกิดอาการเป็นเจ้าเข้าเจ้าของทั้งร่างกายของเราและสิ่งที่เราได้สัมผัส ซึ่งอาการนี้เป็นบ่อเกิดแห่งปัญหาทั้งหลายในชีวิต การเจริญสติพัฒนาเพื่อภาวะนำภายใน ที่มาพร้อมกับแบบฝึกหัดให้เราฝึกฝนด้วยตัวเอง เพื่อสังเกตความคิด จับอากัปกิริยา ความรู้สึกของตัวเรา การฝึกฝนเจริญสติอย่างต่อเนื่องจะช่วยลดการเกิดปัญหาและทำให้เราดำเนินชีวิตอย่างมีสติรู้เท่าทันตัวเองตลอดเวลา

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  จิตตปัญญา สุขภาวะทางปัญญา
 • พื้นที่ :
  ไม่ระบุข้อมูล
 • ปี พ.ศ. :
  1 ธ.ค. 2562
 • ประเภทสื่อ :
  จัดการความรู้
 • ภาคี :
  โครงการพัฒนาภาวะการนำเพื่อสุขภาวะอันยั่งยืนของสังคมด้วยพุทธกระบวนทัศน์
สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
ดาวน์โหลด (0.6 MB)