ประเภทสื่อ
การสำรวจสถานการณ์เด็กไทยกับภัยออนไลน์ 2563
การสำรวจสถานการณ์เด็กไทยกับภัยออนไลน์ 2563
30 กรกฏาคม 2563
โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
1
ถูกแชร์ทั้งหมด
การสำรวจสถานการณ์เด็กไทยกับภัยออนไลน์ 2563
การสำรวจสถานการณ์เด็กไทยกับภัยออนไลน์ 2563
การสำรวจสถานการณ์เด็กไทยกับภัยออนไลน์ 2563
การสำรวจสถานการณ์เด็กไทยกับภัยออนไลน์ 2563
การสำรวจสถานการณ์เด็กไทยกับภัยออนไลน์ 2563

รายละเอียด

COPAT กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำเสนอข้อมูลการสำรวจสถานการณ์เด็กกับภัยออนไลน์ปี 2563 โดยได้ทำการสำรวจในกลุ่มเด็กมัธยมศึกษา อายุ 12-18 ปี ผลการสำรวจพบหลายประเด็นที่น่าสนใจ เช่น เด็ก 89% เชื่อว่าโลกออนไลน์มีภัยหรือความเสี่ยงต่างๆ 69% มีประสบการณ์ถูกกลั่นแกล้งออนไลน์ด้วยการเรียกถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น และมีเด็ก 29% เคยนัดพบเพื่อนออนไลน์ เป็นต้น

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  เท่าทันสื่อ ข้อมูลและดิจิทัล
 • พื้นที่ :
  ไม่ระบุข้อมูล
 • ปี พ.ศ. :
  30 ก.ค. 2563
 • ประเภทสื่อ :
  งานวิชาการ และกฎหมาย
 • ภาคี :
  มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
ดาวน์โหลด (5 MB)