ประเภทสื่อ
การรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ (Cybersecurity)
การรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ (Cybersecurity)
17 ตุลาคม 2561
โดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย)
1
ถูกแชร์ทั้งหมด
การรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ (Cybersecurity)
การรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ (Cybersecurity)
การรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ (Cybersecurity)
การรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ (Cybersecurity)
การรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ (Cybersecurity)
การรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ (Cybersecurity)
การรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ (Cybersecurity)

รายละเอียด

โลกดิจิทัลได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันในหลายๆ ด้าน เช่น วิธีการติดต่อกับเพื่อนและคนรู้จัก การทำธุรกรรมทางการเงิน การซื้อขายสินค้า และการรับชมสันทนาการความบันเทิงต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามโลกไซเบอร์ซึ่งรวมถึง อินเทอร์เน็ต เครือค่ายสังคมออนไลน์ โทรศัพท์มือถือ เกมออนไลน์ แอปพลิเคชั่น และอื่นๆ ยังมีภัยคุกคามที่แฝงมากับความสะดวกสบายและความบันเทิงเหล่านี้ด้วย

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  เท่าทันสื่อ ข้อมูลและดิจิทัล
 • พื้นที่ :
  ไม่ระบุข้อมูล
 • ปี พ.ศ. :
  17 ต.ค. 2561
 • ประเภทสื่อ :
  หนังสือ
 • ภาคี :
  สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย)
ดาวน์โหลด (3.1 MB)