ประเภทสื่อ
การปฎิบัตตัวของกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันโควิด
การปฎิบัตตัวของกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันโควิด
23 มิถุนายน 2564
โดย แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

รายละเอียด

อินโฟกราฟิกแนะนำการปฏิบัติตัวของผู้ที่มีโรคประจำตัวที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด19 เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง โรคระบบทางเดินหายใจ รวมไปถึงผู้สูงอายุ ซึ่งควรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนแออัด สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาหากต้องออกนอกบ้านและหมั่นล้างมือ หมั่นตรวจเช็คสุขภาพตนเองและทำความสะอาดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้เป็นประจำร่วมกันในบ้าน เช่น เครื่องวัดความดันโลหิตด้วยแอลกอฮอล์

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  ภูมิคุ้มกายและใจ
 • พื้นที่ :
  ไม่ระบุข้อมูล
 • ปี พ.ศ. :
  23 มิ.ย. 2564
 • ประเภทสื่อ :
  สื่อภาพและอินโฟกราฟฟิก
 • ภาคี :
  แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
ดาวน์โหลด (1.8 MB)