ประเภทสื่อ
การกำหนดช่วงเวลารายการสำหรับเด็กและเยาวชนในประเทศไทย จากนโยบายของ กสทช. สู่การปฏิบัติจริงของสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์
การกำหนดช่วงเวลารายการสำหรับเด็กและเยาวชนในประเทศไทย จากนโยบายของ กสทช. สู่การปฏิบัติจริงของสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์
23 พฤษภาคม 2560
โดย สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กเยาวชน (สสดย.)
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

รายละเอียด

n/a

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  นโยบายด้านระบบสื่อ
 • พื้นที่ :
  ไม่ระบุข้อมูล
 • ปี พ.ศ. :
  23 พ.ค. 2560
 • ประเภทสื่อ :
  งานวิชาการ และกฎหมาย
 • ภาคี :
  สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กเยาวชน (สสดย.)
สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
ดาวน์โหลด (0.3 MB)