ประเภทสื่อ
การกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ (Cyberbullying)
การกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ (Cyberbullying)
17 ตุลาคม 2561
โดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย)
1
ถูกแชร์ทั้งหมด
การกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ (Cyberbullying)
การกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ (Cyberbullying)
การกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ (Cyberbullying)
การกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ (Cyberbullying)
การกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ (Cyberbullying)
การกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ (Cyberbullying)

รายละเอียด

การรู้เท่าทันการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญและใส่ใจไม่ว่าจะเป็น เด็กและเยาวชนที่ควรได้รับการปลูกฝังให้รู้จักป้องกันตัวเอง  พ่อแม่และโรงเรียนควรจะเข้าใจในการให้คำปรึกษา และภาคเอกชนผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต สื่อดิจิทัล และสื่อสังคมออนไลน์ ควรจะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายและระเบียบกติกาการใช้สื่อคอมพิวเตอร์และสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสามารถจัดการปัญหาเบื้องต้นได้หากพบว่ามีการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้น มีรายงานสำรวจหลายชิ้นบ่งบอกว่า ตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมา สถิติของการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์มีจำนวนสูงขึ้นเรื่อยๆ

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  เท่าทันสื่อ ข้อมูลและดิจิทัล
 • พื้นที่ :
  ไม่ระบุข้อมูล
 • ปี พ.ศ. :
  17 ต.ค. 2561
 • ประเภทสื่อ :
  หนังสือ
 • ภาคี :
  สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย)
ดาวน์โหลด (1.8 MB)