ประเภทสื่อ
โครงการชุมชนแห่งการตื่นรู้
สื่อสร้างสรรค์ของภาคี จำนวนทั้งหมด 32 ข้อมูล

One Moment เปลี่ยนชีวิต

บนโลกใบเดิมใบนี้ มีหลายครั้งหลายคราที่คนเรามักตั้งคำถามกับตนเอง ว่าทำไมโลกในวันนี้จึงดูวุ่นวาย สับสน และอยู่ยากมากขึ้นทุกวัน ปัญหารอบกายที่เกิดขึ้น...เกิดจากใคร ? เกิดจากใจเราที่คิดปรุงแต่งขึ้น หรือเกิดขึ้นเพราะความสัมพันธ์และระบบที่คนในสังคมคาดหวังไว้ แต่มิได้เป็นไปตามหวังจึงก่อเกิดเป็นปัญหาให้ต่างคนต่างเรียกร้องกันไม่จบสิ้น  แท้จริงแล้วเราจะสามารถอยู่บนโลกใบเดิมนี้ได้อย่างเป็นสุขได้อย่างไร ? พบการเดินทางภายในกับ 40 ชีวิต  40 จุดเปลี่ยนสู่การตื่นรู้และเข้าใจความจริงของชีวิต เพื่อมองโลกใบเดิมในมุมมองใหม่ที่เป็นหนึ่งเดียวกับความจริงตามธรรมชาติ ลุกออกมาจากกรอบความคิดเดิมที่กักขังจิตใจสู่ความเป็นอิสระทางจิตและความคิดของการตื่นรู้ด้วยตนเองที่ใครก็ทำแทนเราไม่ได้...นอกจากตัวเราเอง