ประเภทสื่อ
โครงการขับเคลื่อนสังคมแห่งการตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน (มูลนิธิสหธรรมิกชน)
สื่อสร้างสรรค์ของภาคี จำนวนทั้งหมด 65 ข้อมูล

โควิดกับการตื่นรู้

3 ข้อดีของโควิด-19 จากพระไพศาล วิสาโล

ร่วมสร้าง ชุมชนแห่งความตื่นรู้ ขับเคลื่อนสังคมสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันเราต่างดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ไม่ว่าจะความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มาพร้อมกับข้อมูลผ่านสื่อดิจิทัล ความเปลี่ยนแปลงของสังคม ที่นำมาซึ่งความขัดแย้ง ตลอดจนปัญหาเศรษฐกิจที่อาจทำให้หลายคนตั้งคำถามกับตัวเองว่า เราจะผ่านมันไปได้อย่างไร? โครงการขับเคลื่อนสังคมแห่งการตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน โดยมูลนิธิสหธรรมมิกชน มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งความตื่นรู้ให้ผลิบานขึ้นในสังคม เชื่อมผู้คนให้เกิดขึ้นเป็นชุมชนเล็กๆ ที่แลกเปลี่ยนการเรียนรู้และสร้างการเติบโตทางจิตวิญญาณ เพื่อให้ทุกชีวิตสามารถยืนหยัดอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงได้ 

บทสนทนาเปลี่ยนโลก เปลี่ยนเรา

ก๊อต จิรายุ ชวนเปิดประสบการณ์ หัวใจตื่นรู้ ชมสารคดีค้นหาความหมายแท้จริงของชีวิต

รวม 40 ประสบการณ์จริง 40 เส้นทางสู่การตื่นรู้ - ยุพิน ประเสริฐพรศรี

รวม 40 ประสบการณ์จริง 40 เส้นทางสู่การตื่นรู้ - ดร.เมธา หริมเทพาธิป

รวม 40 ประสบการณ์จริง 40 เส้นทางสู่การตื่นรู้ - ภัทรมน วิเศษลีลา

รวม 40 ประสบการณ์จริง 40 เส้นทางสู่การตื่นรู้ - เมย์ลภัส บุญสิทธิ์วิจิตร

เมย์ลภัส บุญสิทธิ์วิจิตร ผู้บริหารโค้ชชิ่ง (จิตตปัญญาศึกษา) ครั้งหนึ่งในอดีตเคยคิดสงสัยในชีวิตว่าเราเกิดมาทำไม  จนกระทั่งวันหนึ่งได้มารับหน้าที่แม่  จากที่เคยคิดว่าชีวิตประสบความสำเร็จสามารถโค้ชผู้อื่นได้  แต่กับตนเองในความเป็นแม่ ได้แต่สงสัยว่า “ฉันจะเป็นแม่ที่ดีได้อย่างไร?” มันไม่มีกฎตายตัวเลย จึงเริ่มหันมาอยู่กับตัวเอง ฝึกฝนการภาวนา เปิดตาภายใน จึงพบว่าเราไม่รู้ แล้วทำอย่างไรจึงรู้ นั่นคือ การตื่นรู้คือการกลับมาสัมผัสกับธรรมชาติของใจเราอย่างซื่อตรง  ยอมรับว่า “ลูกไม่ใช่ของเรา” จากนั้นก็ต้อนรับกับความจริงว่า “แม่อาจมีอิทธิพลในการเติบโตของลูกทั้งกายและใจ แต่ก็ไม่มีอำนาจใดที่จะเปลี่ยนแปลงความเป็นปัจเจกของลูกได้ ...การเป็นแม่จึงค้นพบความตื่นรู้ในใจตน...

 

รวม 40 ประสบการณ์จริง 40 เส้นทางสู่การตื่นรู้ - ดร.อรุโณทัย ไชยช่วย

จากนักเยียวยา (Healer) ที่บำบัดช่วยเหลือผู้อื่นด้วยศาสตร์ของ Minddala และ Mindtangle ดร. อรุโณทัย ไชยช่วย หรือ ครูเอ๋ ยังได้แบ่งปันประสบการณ์ของการตื่นรู้ ว่า “เพียงลืมตาภายใน ใจก็ถูกปลุกให้ตื่นรู้” ทุกคนสามารถสัมผัสและเข้าถึงการตื่นรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน การตื่นรู้เป็นธรรมดา เป็นธรรมชาติ ให้เราอยู่กับขณะจิต ณ ปัจจุบันอย่างเป็นจริง  โดยหลุมพรางที่เป็นอุปสรรคสำคัญของการตื่นรู้ คือ “อัตตา” การยึดมั่นถือมั่น ในตัวกูของกู  ถ้าเรายังไม่มีการตื่นรู้ก็จะยึดติดอยู่ใน “ความอยาก” สร้างตัวตนในความหลง และก็จะทุกข์ไปกับความจริงที่จอมปลอมนั่นเอ ง

รวม 40 ประสบการณ์จริง 40 เส้นทางสู่การตื่นรู้ - ชรรินชร เสถียร

รวม 40 ประสบการณ์จริง 40 เส้นทางสู่การตื่นรู้ - รัสรินทร์ เรืองบูรณะรัตน์

รวม 40 ประสบการณ์จริง 40 เส้นทางสู่การตื่นรู้ - ประสิทธิ์ วิทยสัมฤทธิ์

ประสิทธิ วิทยสัมฤทธิ์ ครีเอทีฟ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ชูใจ กะ กัลยาณมิตร ครีเอทีฟ เอเจนซี่โฆษณาเพื่อสังคม แม้ว่างานที่อยู่เข้าข่ายการทำความดี แต่เขากลับต้องเผชิญกับความทุกข์ ด้วยการติดกับดักในความคิดของตนเอง ที่ว่า “ชีวิตของเขายังมาดีพอ ไม่ถูกใจกับชีวิต”  จนเมื่อเขามีโอกาสได้บวชเรียนที่สวนโมกข์ จ.สุราษฎร์ธานี เขาจึงได้ปล่อยวางความคิด ให้อภัยตนเองและผู้อื่น กล้าที่จะเผชิญความจริง และลดทิฐิในตน  การบวชคือการฝึกฝนการเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ ทำให้เอาชนะสัญชาตญาณของการทำตามอำเภอใจ กล้าทำเพื่อผู้อื่น  และเสียสละมากยิ่งขึ้น นั่นคือ สภาวะการตื่นรู้ของเขานั่นเอง