ประเภทสื่อ
มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แม่
สื่อสร้างสรรค์ของภาคี จำนวนทั้งหมด 35 ข้อมูล

ความเป็นแม่ทำให้เรายอมรับทุกส่วนในชีวิตตัวเอง - แม่โอ๋ วริสรา มีภาษณี

ส่งต่อรักแบบแม่ EP.03 - คุณแม่บุ๋ม (ปนัดดา วงศ์ผู้ดี)

ส่งต่อรักแบบแม่ EP.03 - คุณแม่เดย์ ฟรีแมน (อารยาอิสรีย์ เอกอุชุกร)

ส่งต่อรักแบบแม่ EP.02 - คุณแม่เดย์ ฟรีแมน (อารยาอิสรีย์ เอกอุชุกร)

“การเป็นแม่จริงๆ ของใครสักคนหนึ่ง มันยิ่งใหญ่ มันมีค่ามหาศาล” คลิปเสียงบทสนทนา ส่งต่อรักแบบแม่ ฉบับคุณแม่เดย์ ฟรีแมน (อารยาอิสรีย์ เอกอุชุกร) ที่มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวของการเป็นแม่ที่มีค่ามหาศาลและเป็นความสุขที่หาจากที่ไหนไม่ได้ รวมถึงการเลี้ยงดูลูกที่เปรียบเสมือนการปลูกต้นไม้ ซึ่งแม่ต้องทำหน้าที่ดูแลให้เขาเติบโตขึ้นมาเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงและเป็นตัวของเขาเองมากที่สุด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมในรุ่นต่อไป อีกทั้งได้ให้คำแนะนำแก่กลุ่มบุคคลที่มีอัตลักษณ์วิถีทางเพศที่แตกต่าง ในเรื่องความพร้อมและการรับมือในการเลี้ยงลูก

ส่งต่อรักแบบแม่ EP.01 - คุณแม่เดย์ ฟรีแมน (อารยาอิสรีย์ เอกอุชุกร)

ส่งต่อรักแบบแม่ EP.02 คุณแม่โบว์ (แวนดา สหวงษ์)