ประเภทสื่อ
มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา
สื่อสร้างสรรค์ของภาคี จำนวนทั้งหมด 29 ข้อมูล

ครัวหลังเขา ข่างปองเต๊กเบิ่งไทใหญ่

ครัวหลังเขา : หมูห่อใบกาแฟ(เมี่ยน)

ครัวหลังเขา-ข้าวซอยน้อย(ลื้อ)

ครัวหลังเขา-แกงหน่อส้ม(ไทดำ)

รายการครัวหลังเขา รายการนำเสนอคุณค่าอาหารชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง เพื่อการอยู่พอดี กินพอดี เพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน สำหรับตอนนี้เครือข่ายสตรีไทดำ หรือที่หลายคนเรียกว่า ลาวโซ่ง ไททรงดำ ชนเผ่าที่อพยพมาจากเวียดนาม เข้ามาอยู่เมืองไทยกว่า 200 ปีแล้ว ชาวไทดำมีเอกลักษณ์ในวิถีชีวิตหลากหลาย หนึ่งในนั้นคือเรื่องของอาหาร ตัวอย่างเช่น เมนูแกงหน่อส้มหรือแกงหน่อไม้ดอง ซึ่งเป็นเมนูอาหารที่ใช้สำหรับงานมงคลเท่านั้น แกงหน่อส้มนี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพ อร่อย ชาวไทดำใช้รับประทานทั่วไป หรือนำไปรับประทานในพิธีกรรม เช่น ประเพณีข้าวใหม่ หรือประเพณีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ของชนเผ่า

ครัวหลังเขา-ต้มไก่สมุนไพร(ม้ง)

ครัวหลังเขา-ห่อหมกสมุนไพร(ลาหู่)

ครัวหลังเขา : ห่อหมกใบตองอ่อน(อาข่า)

ครัวหลังเขา-ผักกาดส้มแห้งกรอบ(ดาราอาง)

ครัวหลังเขา - น้ำพริกคั่วปลาชิงชั้ง (อูรักลาโว้ย มอแกน มอแกลน)