ประเภทสื่อ
ธนาคารจิตอาสา
สื่อสร้างสรรค์ของภาคี จำนวนทั้งหมด 179 ข้อมูล

เปิดโลกอาสา : โรงบ่มอารมณ์สุข

เปิดโลกอาสา : มูลนิธิสุขภาพไทย

เปิดโลกอาสา : มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

"เด็กคนหนึ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วเป็นเด็กพิการ ถ้าเขาได้รับศักยภาพ ได้รับความรู้ต่างๆ คุณพ่อคุณแม่ได้รับความรู้เพื่อที่จะฟื้นฟูลูกให้ดีขึ้น มันดียังไง เด็กคนนั้นจะมีโอกาสได้ก้าวต่อไป การช่วยเหลือเด็กจากจุดเริ่มต้น คนที่สำคัญที่สุดคือ ครอบครัวเด็กพิการ ไม่ใช่พวกเรา ไม่ใช่คุณครู ไม่ใช่คุณหมอ แต่เป็นครอบครัวเด็กพิการ ซึ่งสำคัญมาก "

เปิดโลกอาสา ตอน เด็กและเยาวชน พาคุณไปรู้จักกับ “มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ” องค์กรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ โดยเฉพาะเด็กพิการทางสมอง หรือ CP ซึ่งมีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว มูลนิธิเพื่อเด็กพิการเชื่อมั่นในพลังของครอบครัว และพลังความรักของพ่อแม่ การฟื้นฟูและช่วยพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ จึงเน้นให้ครอบครัวเป็นพื้นฐานของการฟื้นฟู ด้วยการอบรมทักษะความรู้ให้กับผู้ปกครองและเด็กทำกิจกรรมร่วมกัน อาทิ การทำกายภาพ การนวดไทย การเคลื่อนไหวต่าง ๆ เมื่อครอบครัวของเด็กมีเข้มแข็ง เด็กก็จะมีพัฒนาการที่แข็งแรงตามมา

 

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ:

ที่อยู่: 546 ซอยลาดพร้าว 47 ถนนลาดพร้าวแขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์: 02-539-2916,02-539-9958 โทรสาร: 02-539-9706

Email: fcdthailand@yahoo.com

 

 

 

 

เปิดโลกอาสา : สหทัยมูลนิธิ

"บ้านเรา สถานสงเคราะห์เป็นสถานสงเคราะห์ใหญ่ พี่เลี้ยงหนึ่งต้องดูแลเด็กสิบคน แล้วหนึ่งคนจะต้องมาแบ่งปันให้ลูกสิบคนเนี่ย แค่เวลาจะป้อนนมก็ไม่มีแล้ว" - จินตนา นนทะเปารยะ "ทำยังไงเด็กจะไม่ต้องอยู่ในสถานสงเคราะห์ ทำยังไงให้สถานสงเคราะห์มีบรรยากาศที่ใกล้เคียงบ้านที่สุด ... อยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลง อยากจะเห็นทางเลือกสำหรับเด็กในสถานสงเคราะห์" - จินตนา นนทะเปารยะ

"จุดเริ่มต้นของคนที่จะเป็นอาสาสมัครเลยก็คือ หนึ่งจะต้องสนใจสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเองก่อน" - สุขนันท์ สุทธินนท์ (อาสา)

สหทัยมูลนิธิ:

Website: http://www.sahathai.org 

โทรศัพท์: 02-3818834 - 6, 02-3929397, 02-3810979, 02-3811318 โทรสาร: 02-3818837

Email: info@sahathai.org

เปิดโลกอาสา : มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน

มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (Labor Rights Promotion Network) ดูแลกลุ่มแรงงานทั้งไทยและต่างด้าวที่ขอความช่วยเหลือเข้ามาทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นด้านจัดการระบบการศึกษา สิทธิมนุษยชนหรือปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงมีอาสาทั้งคนไทยและต่างชาติเข้ามาเรียนรู้งาน ช่วยสอนหนังสือ แปลเอกสาร ทำกิจกรรมออกค่ายและทำความสะอาดชุมชนด้วย แม้บางช่วงคนทำงานเองจะไม่ได้รับค่าตอบแทนเลย แต่พลังของการเห็นความเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะชาติพันธุ์ไหน ก็ยังเป็นแรงให้พวกเขายังเดินหน้าทำภารกิจต่อไปด้วยใจพร้อม

มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน:

โทรศัพท์ 034-434-726, 086-163-1390, 084-121-1609

Email: lpn-thailand@hotmail.com

เปิดโลกอาสา : จักรยานกลางเมือง

เปิดใจ และ เปิดทาง เป็นสิ่งแรกที่ทีมงาน "จักรยานกลางเมือง" ให้ความใส่ใจ เปิดใจที่จะมองเห็นความเป็นไปได้ให้จักรยานเป็นหนึ่งในพาหนะของคนกรุงเทพ ด้วยการทำแผนที่เส้นทางจักรยาน รวมถึงปรับเส้นทางเดิมให้เป็นทางสำหรับจักรยานได้ เปิดทางคือ รณรงค์ให้รถยนต์แบ่งปันเส้นทางให้จักรยานได้ใช้ถนนร่วมกัน ปรับทัศนคติและมุมมองที่มีต่อการใช้จักรยาน เพราะเป็นการช่วยลดมลพิษ ลดปัญหาจราจรติดขัดและเป็นการออกกำลังกายได้อีกด้วย ที่สำคัญคือ ทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆ ที่ตัวเอง และในบางช่วงก็ยังเปิดรับอาสาสมัครมารณรงค์ร่วมกันอีกด้วย

ติดต่อ: นายศิระ ลีปิพัฒนวิทย์ (ผู้ประสานงานโครงการ)

โทร: 02-622 2250-2 โทรสาร: 02-622 2366

website: www.greenworld.or.th email: bikemap@greenworld.or.th

เปิดโลกอาสา : เครือข่ายตลาดสีเขียว

เปิดโลกอาสา : FEED Thailand

"งานสิ่งแวดล้อมมันมีหลายมิติมากเลย แต่สิ่งแวดล้อมที่ผจับอยู่เนี่ย มันเป็นการให้ข้อมูลที่เป็นศิลปะ ให้ข้อมูลที่เป็นการสื่อความหมาย เป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ แล้วพอเราทำแล้ว คนที่เรียนกับเรา เรารู้สึกว่าเขาสัมผัสได้ เขามีความสุขในการเรียน เราก็มีความสุขในการสอน"

ธีรยุทธ ลออพันธ์พล (FEED Thailand) FEED Thailand หรือ มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) เป็นส่วนหนึ่งของ WWF ที่แยกออกมาให้ความใส่ใจกับกระบวนการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม ที่จะให้ผู้เรียนได้รู้จัก เข้าใจ และได้สัมผัสอย่างเข้าถึงธรรมชาติอย่างแท้จริง แม้ว่าจะพบกับความท้าทายหลายประการ แต่ทีมงาน FEED ทั้ง 20 ชีวิต ก็ยังคงยืนหยัดในความเชื่อและประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากตนเอง เดินหน้าต่อไปเพื่อสื่อสารสิ่งดีๆ จากธรรมชาติให้กับเยาวชน และจัดกิจกรรมให้น้องๆ ได้สัมผัสธรรมชาติได้จริง พร้อมเปิดรับอาสาที่ใส่ใจโลกมาร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน

โทรศัพท์: 02-942-7687, 02-942-7697 โทรสาร: 02-942-7687, 02-942-7697 ต่อ 18

email: admin@feedthailand.org website: www.feedthailand.org

เปิดโลกอาสา : เพื่อนรับฟังฯ

ธนาคารจิตอาสา ร่วมกับ เพื่อนๆ จิตอาสา ชวนทุกคน ...เลือกเวลาที่ใช่ กับกิจกรรมที่ชอบ... เปิดโลกอาสา กับ โครงการอาสาเพื่อนรับฟัง เพื่อความเข้าใจ โดยเครือข่ายพุทธิกา เป็นงานอาสาที่ต้องการคนที่มีทักษะการรับฟัง แบบการสื่อสารสานสัมพันธ์ (Non-Violent Communication) เพราะพื้นที่ในงานอาสา จะเน้นการเข้าไปที่พื้นที่ซึ่งมีความขัดแย้ง เพื่อคลี่คลายความคิดต่างให้เป็นความเข้าใจ บรรเทาความทุกข์ให้เป็นความสุขด้วยการรับฟัง การฟังเป็นสิ่งพิเศษทำให้เราเข้าใจตัวเอง และเข้าใจคนอื่นมากขึ้น สามารถเชื่อมโยงคนที่รู้จักให้กลายเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขได้ สนใจทำงานอาสา คลิก www.JitArSaBank.com       

เปิดโลกอาสา : โรงพยาบาลมีสุข

ธนาคารจิตอาสา ร่วมกับ เพื่อนๆ จิตอาสา ชวนทุกคน ...เลือกเวลาที่ใช่ กับกิจกรรมที่ชอบ... เปิดโลกอาสา กับ โครงการโรงพยาบาลมีสุข โดย มูลนิธิกระจกเงา จากจุดเริ่มต้นที่ต้องการสร้างความสุขให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลใกล้ที่ทำงานอย่าง โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลเด็ก  เมื่อทำสำเร็จจะขยายรูปแบบของโครงการ ไปยังโรงพยาบาลอื่น  ๆ ต่อไป  โครงการโรงพยาบาลมีสุข มีแนวคิดต้องลดช่องว่างความทุกข์ เพิ่มพื้นที่ความสุข โดยเน้นสร้างรอยยิ้มและความสุข ให้กับทุกคนในโรงพยาบาล ทั้งผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย แพทย์ นางพยาบาล  รวมถึงเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล สนใจทำงานอาสา คลิก www.JitArSaBank.com    

เปิดโลกอาสา : อาสาข้างเตียง

ธนาคารจิตอาสา ร่วมกับ เพื่อนๆ จิตอาสา ชวนทุกคน ...เลือกเวลาที่ใช่ กับกิจกรรมที่ชอบ... เปิดโลกอาสา กับ โครงการอาสาข้างเตียง เครือข่ายพุทธิกา เป็นอีกหนึ่งงานอาสาที่ผู้มาร่วมอาสา ต้องมาด้วยหัวใจ  เพราะเป็นงานที่ต้องเยียวยาและดูแลผู้ป่วยเรื้องรัง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย และผู้สูงอายุ ด้วยการให้เวลา พูดคุย รับฟัง เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าร่วมงานอาสาข้างเตียงได้ทุกคน แม้กระทั่งผู้ป่วยด้วยกันเอง ก็สามารถมาทำงานอาสาส่วนนี้ได้ ขอเพียง เรามี “หัวใจเกื้อกูล กรุณาต่อกัน” ก็เพียงพอกับคุณค่าของชีวิตแล้วสนใจทำงานอาสา คลิก www.JitArSaBank.com    

 

คู่มือจิตอาสา โดย ธนาคารจิตอาสา

รู้จักธนาคารจิตอาสา

สังคมดีต้องใช้อะไรสร้าง ? เงิน หรือ แรงงาน สิ่งที่ช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมได้ ก็คือ “เวลา” ในแต่ละวันคนเรามีเวลาเท่ากัน แต่ละคนจะใช้เวลาอย่างไรให้ก่อประโยชน์กับสังคม บางใช้เวลากับการทำงาน ใช้เวลากับการเดินทาง ใช้เวลากับการเที่ยวและดูหนัง  จะดีกว่าไหม ถ้าเรานำเวลาอันมีค่าไปฝากที่ธนาคารจิตอาสา  เพื่อแบ่งปันเวลานั้นมาสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม ธนาคารจิตอาสาจะทำหน้าที่เชื่อมต่อกับองค์กรอาสา เพื่อแจ้งข่าวงานอาสาที่ใช่ ในเวลาที่เหมาะสมให้กับทุกคน ไม่จำกัดเพศ วัย และอาชีพ ทุกคนสามารถลงแรง ปันเวลา เพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่ร่วมกัน สนใจสมัครออมเวลาที่ธนาคารจิตอาสา คลิก www.JitArSaBank.com