ประเภทสื่อ
ธนาคารจิตอาสา
สื่อสร้างสรรค์ของภาคี จำนวนทั้งหมด 179 ข้อมูล

เปิดโลกอาสา : ศิลป์อาสาฯ

เปิดโลกอาสา : SOS ANIMALS Thailand

 

ธนาคารจิตอาสา ร่วมกับ เพื่อนๆ จิตอาสา ชวนทุกคน ...เลือกเวลาที่ใช่ กับกิจกรรมที่ชอบ... เปิดโลกอาสา กับ  โครงการ SOS ANIMALS Thailand  จากจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ที่รักสัตว์ ช่วยเหลือสัตว์ที่ถูกทิ้งเมื่อเกิดเหตุน้ำท่วมใหญ่ สู่การเปิดเฟซบุ๊กเพจเพื่อเป็นช่องทางในการเชื่อมประสานให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือหมาแมวในยามฉุกเฉิน เป็นการรักษาและบรรเทาความเจ็ปวดของหมาแมวที่ถูกทอดทิ้ง โดยการรวมตัวของจิตอาสาที่มาทำงานด้านนี้ ไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ ขอเพียงมีใจ และลงมือทำ เราก็มีส่วนช่วยเหลือเจ้าเพื่อนสี่ขาแล้ว  สนใจทำงานอาสาดูแลเพื่อนสี่ขา คลิก www.JitArSaBank.com  หรือ facebook page :www.facebook.com/SOS.Animals.Thailand

 

เปิดโลกอาสา : Dog Nation ทีม (เพื่อ) ชาติหมา

คุณรู้จัก “จิตอาสา” มากน้อยแค่ไหน งานจิตอาสามีหลากหลายรูปแบบ ธนาคารจิตอาสา ร่วมกับ เพื่อนๆ จิตอาสา ชวนทุกคน ...เลือกเวลาที่ใช่ กับกิจกรรมที่ชอบ... เปิดโลกอาสา กับ  โครงการ Dog Nation เป็นกลุ่มอาสาสมัครที่ก่อตั้งขึ้น ในยามที่เกิดอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ เมื่อปี 2554  คนรักสุนัขที่มีใจอาสา ได้เข้าไปช่วยเหลือสุนัขที่ออกจากบ้านไม่ได้ ติดน้ำท่วม  หรือแม้กระทั่งหมาแมวจรจัด ทีมอาสานี้ก็เข้าไปช่วยเหลือและดูแล แม้แต่ในยามปกติก็จะมีการทำหมัน ฉีดวัคซีน และรักษาหมาแมวที่ป่วย เพราะทีม Dog Nation  คุณค่าของชีวิตหมาแมวก็คือหนึ่งชีวิตเช่นเดียวเหมือนกับคนเรา สนใจทำงานอาสาดูแลเพื่อนสี่ขา คลิก www.JitArSaBank.com  หรือ facebook page : facebook.com/DogNationTeam

เปิดโลกอาสา : Thai Bangkaew Club and NoBoDy Project

คุณรู้จัก “จิตอาสา” มากน้อยแค่ไหน งานจิตอาสามีหลากหลายรูปแบบ ธนาคารจิตอาสา ร่วมกับ เพื่อนๆ จิตอาสา ชวนทุกคน ...เลือกเวลาที่ใช่ กับกิจกรรมที่ชอบ... เปิดโลกอาสา กับ  โครงการ Thai Bangkaew Club and Nobody Project เป็นงานอาสาเพื่อช่วยเหลือเพื่อนสี่ขา โดยเฉพาะสุนัขพันธุ์บางแก้ว  ซึ่งเป็นสุนัขพันธุ์ไทย  เราเป็นคนไทยก็ต้องเลี้ยงดูและอนุรักษ์ไว้  ไม่ปล่อยทิ้งให้เขาตกยาก  จึงได้เกิดการรวมตัวกันของคนเลี้ยงสุนัขพันธ์บางแก้ว  เพื่อแลกเปลี่ยน พูดคุยเรื่องการเลี้ยงดู และปรับพฤติกรรมของสุนัขบางแก้วให้เป็นสัตว์เลี้ยงที่ร่ารัก และเป็นมิตรกับผู้คน สนใจทำงานอาสาดุแลเพื่อนสี่ขา คลิก www.JitArSaBank.com 

 

เปิดโลกอาสา : Music Sharing

คุณรู้จัก “จิตอาสา” มากน้อยแค่ไหน งานจิตอาสามีหลากหลายรูปแบบ ธนาคารจิตอาสา ร่วมกับ เพื่อนๆ จิตอาสา ชวนทุกคน ...เลือกเวลาที่ใช่ กับกิจกรรมที่ชอบ... เปิดโลกอาสา กับ  โครงการ Music Sharing กิจกรรมอาสาที่ระดมเครื่องดนตรีมือสอง  เพื่อนำไปสอนดนตรีให้กับเด็กขาดโอกาส และเด็กที่อยู่ในสังคมที่ความเสี่ยงทางสังคม เช่น ปัญหายาเสพติด การพนัน ความรุนแรงในครอบครัว โดยโครงการมีกิจกรรมกับเด็กใน 3 พื้นที่ คือ น้องชาวม้ง ที่จ.น่าน และน้อง ๆ ในชุมชนคลองเตย และชุมชนบางซื่อ ที่กรุงเทพมหานคร Music Sharing มุ่งหวังว่าดนตรีจะเปิดหัวใจให้เด็กเติบโตเป็นคนที่มีจิตใจดี และเป็นคนดีของสังคม สนใจทำงานอาสา คลิก www.JitArSaBank.com  หรือ สนใจร่วมกิจกรรมอาสา โครงการ Music Sharing คลิกhttps://www.facebook.com/MusicSharing...

เปิดโลกอาสา : มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

คุณรู้จัก “จิตอาสา” มากน้อยแค่ไหน งานจิตอาสามีหลากหลายรูปแบบ ธนาคารจิตอาสา ร่วมกับ เพื่อนๆ จิตอาสา ชวนทุกคน ...เลือกเวลาที่ใช่ กับกิจกรรมที่ชอบ... เปิดโลกอาสา กับ  โครงการครูข้างถนน ความภาคภูมิใจที่มากกว่าคุณค่าความเป็นครู เพราะครูข้างถนน เปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สอง ที่พาเด็กเร่ร่อน เด็กข้างถนน ได้มีที่อยู่และที่เรียนในระดับเท่าเทียมกับเด็กทั่วไป โครงการครูข้างถนนจะไปหาเด็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ได้มีโอกาสเข้ามาที่บ้านเปิด คือ “บ้านสร้างสรรค์” ที่รังสิตคลอง 3 สำหรับเด็กผู้ชาย และ “บ้านอุปถัมภ์” ที่หลักสี่ สำหรับเด็กผู้หญิง ครูข้างถนน ตระหนักดีว่า เด็กแต่ละคนมีพรสวรรค์ไม่เหมือนกัน แต่จะเน้นการบ่มเพาะให้เด็กได้มีพรแสวง เพื่อคว้าโอกาสในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเด็กเหล่านี้  สนใจทำงานอาสา คลิก www.JitArSaBank.com  ...สนใจทำงานอาสาครูข้างถนน ติดต่อ  02-574-1381, 02-574-3753, 02-574-6162  หรือ e-mail : fblc_th@hotmail.com

เปิดโลกอาสา : ครูอาสากลางกรุง

คุณรู้จัก “จิตอาสา” มากน้อยแค่ไหน งานจิตอาสามีหลากหลายรูปแบบ ธนาคารจิตอาสา ร่วมกับ เพื่อนๆ จิตอาสา ชวนทุกคน ...เลือกเวลาที่ใช่ กับกิจกรรมที่ชอบ... เปิดโลกอาสา กับ  โครงการครูอาสากลางกรุง หน่วยงานอิสระที่เปิดโอกาสให้คนที่รักการสอนและรักเด็ก ไม่จำเป็นต้องเป็นครู ขอเพียงมีใจอยากทำงานอาสา และพร้อมที่จะมอบความรัก ความสนุก ความรู้ให้กับเด็ก ๆ ในทุกวันอาทิตย์ เพื่อให้เด็ และครูอาสาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และสานสัมพันธ์การเป็นผู้ให้และผู้รับที่มีคุณค่า ผู้สนใจทำงานครูอาสา และงานจิตอาสาต่าง ๆ คลิก www.JitArSaBank.com   ...โครงการครูอาสากลางกรุง จัดกิจกรรมทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.00-12.00 น. ณ ชุมชนราชพัสดุ ติดต่อ : จิระพงค์ รอดภาษา (นุ้งนิ้ง) โทรศัพท์ : 081-515-8564 e-mail : sunday2309@hotmail.com

 

 

Happiness Calendar ปฏิทินความสุข

ปฏิทินความสุข “Happiness Calendar”  เครื่องมือที่จะให้คุณคิดทบทวนความรู้สึกในแต่ละวันของคุณว่าเป็นอย่างไร เรามีอความสุขเพราะอะไร เราทุกข์เพราะเหตุใด จากหลักคิดแบบญี่ปุ่นที่เรียกว่า ในกัน” (Naikan) หมายถึง การได้หยุดสำรวจจิตใจ ทบทวนตัวเองในแต่ละวัน เพื่อให้ได้รู้จักและเข้าใจตัวเอง จะได้อยู่กับปัจจุบันและวันพรุ่งนี้ได้ดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้น ... ในกันสามารถทำได้หลายวิธี และหนึ่งในนั้นก็คือ การระบายสีใน ปฏิทินความสุข “Happiness Calendar” ซึ่งจะช่วยให้คุณได้สำรวจจิตใจตัวเอง ประมวลผลด้วย "สีสัน" ของจิตใจในแต่ละวันลงไป ปฏิทินความสุข Happiness Calendar นี้

ดาวน์โหลดปฏิทินขนาดใหญ่ A1 http://bit.ly/2AROosB

ดาวน์โหลดปฏิทินขนาด A4 ต่อกัน 4 แผ่น https://bit.ly/2Jg4pi4

คู่มือแนะนำการใช้ http://bit.ly/2AROsZn

ขอให้ทุกคนมีความสุข ด้วยความปรารถนาดีจาก ความสุขประเทศไทย

www.happinessisthailand.com และ www.facebook.com/happinessisthailand

 

 

จิตอาสาพลังแผ่นดิน ตอบโจทย์ CSR

“องค์กรก้าวหน้า สังคมได้ประโยชน์” เป้าหมายของการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพลังแผ่นดิน ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ที่ต้องการยกระดับงาน CSR ของภาคธุรกิจที่ดีอยู่แล้ว ให้มีมิติของการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน ต่อยอดกันระหว่าง ลูกค้า พนักงาน และสังคม ในรูปแบบของกระบวนการ “Self-Reflection : สะท้อนคิด พัฒนาจิตใจ” เพราะการทำงานด้าน CSR เป็นการทำงานเพื่อสังคม แม้จะเกิดผลสำเร็จเล็กให้กับสังคม แต่นั่นคือเส้นทางที่จะนำไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ ในมิติของการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาในสังคม รู้จักโครงการจิตอาสาพลังแผ่นดิน คลิก www.palangpandin.com

 

 

เปิดบัญชีออมเวลา รับดอกเบี้ยความสุข กับธนาคารจิตอาสา

ทรัพย์ที่มีค่าที่สุดของมนุษย์คือ เวลา  เพราะเมื่อเราเสียเวลาไป เราไม่สามารถที่จะหาเวลาจากที่ไหนมาทดแทนได้ ดังนั้นเราทุกคนจึงต้องมีการใช้เวลาอย่างคุ้มค่า เพื่อคนที่เรารัก เพื่องานที่เราชอบ และเพื่อความสุขของเรา  และที่สำคัญ หากเวลานั้น สามารถออมไว้เพื่อการใช้ประโยชน์ และแบ่งปันให้ผู้อื่น ย่อมทำให้เวลาทุกนาทีของเรามีคุณค่ายิ่งขึ้น ธนาคารจิตอาสาขอชวนคนไทยและผู้มีจิตอาสาทุกคน  เปิดบัญชีออมเวลา ทรัพย์ที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเรา เพื่อนำมาแลกเปลี่ยน แบ่งปัน ช่วยเหลือกันและกัน แล้วเราจะสัมผัสได้ว่า เวลาของเราทวีค่ายิ่งขึ้น และได้รับดอกเบี้ยงาม ๆ คือ ความสุข อิ่มเอม จากการเป็นผู้ให้ ...”สังคมที่ดี เริ่มจากการสละเวลาเพื่อผู้อื่น”...

สมาชิกธนาคารจิตอาสา สามารถบันทึกดอกเบี้ย ซึ่งก็คือเรื่องราวดีๆ ที่คุณได้ใช้เวลา เพื่อความสุขมวลรวมในสังคมของเรา สังคมที่ดี เริ่มจากการ สละเวลาเพื่อคนอื่น

ธนาคารจิตอาสา #ปันเวลาแชร์ความสุข

ใช้เวลาเพื่อสร้างความสุขมวลรวมร่วมกัน ได้ที่ https://www.jitarsabank.com

ร่วมเป็นสมาชิกสังคมออนไลน์ของธนาคารจิตอาสา https://www.facebook.com/JitArsaBank/

ต่างวัย ต่างใจอาสา

งานจิตอาสา เป็นกิจกรรมที่ทำได้ตั้งแต่เด็กจนผู้สูงอายุ เพียงเราเลือกงานที่ชอบ และตามความสามารถของเรา ถ้าเป็นวัยเด็กแนะนำให้ตามคุณพ่อคุณแม่ไปทำงานอาสาที่วัดหรือโรงเรียน พอโตมาอายุ 3-12 ปี อยู่ในช่วงชอบการเรียนรู้ เชื่อมโยงสิ่งรอบตัว งานอาสาที่เหมาะสม คือการจัดสวน ทำงานศิลปะ มาถึงช่วงวัยรุ่น เริ่มมีความเป็นตัวของตัวเอง งานจัดพื้นที่สร้างสรรค์ สอนวาดรูป ในวัยทำงานเราเลือกงานอาสาได้ตามความถนัดในอาชีพเลย แม้ยามชรางานอาสาที่มีคุณค่า มากประสบการณ์ คือ การนำชม นำทัวร์ชุมชม แค่คิดจะทำงานอาสา เราก็สามารถลงมือได้ง่าย เริ่มต้นที่ตัวเรา...สนใจทำงานอาสา คลิก www.JitArSaBank.com