ประเภทสื่อ
ธนาคารจิตอาสา
สื่อสร้างสรรค์ของภาคี จำนวนทั้งหมด 179 ข้อมูล

ทำไมยังทุกข์ใจกับเรื่องเดิมๆ

ทำไมบางครั้งเรายังทุกข์ใจกับเรื่องเดิม สื่อคลิปวิดีโอชิ้นนี้ จะแนะนำในเรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพราะแค่รู้อย่างเดียวคงไม่พอ เราต้องจัดระเบียบตัวเราเองใหม่และลงมือทำ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในตัวเอง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เราต้องเข้าใจและเชื่อมั่นในตนเอง เลือกวิธีที่เหมาะสมและทำอย่างสม่ำเสมอ โดยทั้งหมดนี้เริ่มจากสิ่งที่เรียกว่าการมีสติ มีหลากหลายวิธีที่จะช่วยให้เราสำรวจตัวเองและได้ฝึกฝนสติให้การเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงชีวิตประจำวันของเราเป็นไปได้จริง เมื่อเราเริ่มปฏิบัติเราจะพบว่า การเปลี่ยนแปลงเริ่มได้ที่ตัวเรา

คุณเคย Bully คนเหล่านี้หรือเปล่า

เพราะการมองใครแค่เปลือก คงไม่ได้ทำให้เรารู้จักเขาจริงๆ หลายครั้งที่เรามักชอบตัดสินคนจากการสบตาแค่ไม่กี่วินาที คงจะดีถ้าคนในสังคมจะได้รู้จักและเข้าใจกันที่ข้างในจริงๆ  วันนี้เราเลยพาคนที่มักจะถูกสังคมตัดสินอย่างเช่น เด็กช่างกล ผู้หญิงกลางคืน เพศที่สาม คนสักเต็มตัว ฯลฯ มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นๆในสังคม โดยที่พวกเขา ต่างก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร และจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพวกเขา ได้เปิดเผยตัวเองให้ทุกคนได้เห็น... 

รู้สึกบ้างไหมว่า เมื่อเราเติบโตขึ้น โลกก็ดูเหมือนจะเป็นมิตรกับเราน้อยลงเรื่อย ๆ นั่นอาจเป็นเพราะเรามองโลก มองคนรอบตัวด้วยสายตาที่เปลี่ยนไป เมื่อเติบโตขึ้นและมีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้น เราจะ "ตัดสิน" ผู้คนที่เราพบเจอเร็วขึ้น โดยเฉพาะคนที่ดู "แตกต่าง" ไปจากเรา และหลายครั้งมันก็ทำให้เราตกอยู่ภายใต้ความกังวล ความกลัว รู้สึกแปลกแยก ไปจนถึงสร้างความขัดแย้ง และทำให้"ความสุข" ของเราลดลง การด่วนตัดสิน ทำให้เราพลาดโอกาสที่จะรับฟังกัน พลาดโอกาสที่จะเข้าใจกัน และพลาดโอกาสที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ในทางตรงข้าม การไม่ด่วนตัดสิน ทำให้เราสามารถรับฟังผู้อื่นได้อย่างลึกซึ้ง (deep listening) และมีความสุขมากขึ้นได้อย่างไร คลิปนี้มีคำตอบ ....

ไม่ด่วนตัดสิน รู้เท่าทันความคิดตนเอง สามารถฟังคนรอบข้างดัวยหัวใจ รับฟังอย่างลึกซึ้งจนเกิดความเข้าใจ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และมีความสุขมากขึ้น

รู้จัก จิตอาสาพลังแผ่นดิน

พวกเราคงเคยเห็นคนทำงานจิตอาสาในหลาย ๆ รูปแบบ แล้วก็อาจเกิดคำถามในใจขึ้นมาว่า "แล้วคนตัวเล็กๆ อย่างเราจะทำอะไรได้บ้าง" ความจริงแล้วคนตัวเล็กๆ สามารถทำอะไรได้เยอะแยะ เยอะแบบที่เราเองอาจจะคาดไม่ถึง ทำได้อย่างไร...ติดตามในคลิปวีดีโอนี้เลย

ขาดทุนคือกำไร  เพราะการให้และการเสียสละย่อมมีผลกำไร ซึ่งก็คือ ความอยู่ดีมีสุขของผู้คนบนแผ่นดิน โครงการจิตอาสา สอนลุงป้าเล่นโซเชียล เปิดโอกาสให้ทุกคนหรือองค์กรมีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสาทำความดีในแบบที่ทุกคนเลือกได้  เพราะการได้ให้ผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการลงแรงหรือทำงานจิตอาสาอื่น สิ่งเหล่านี้คือการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นและยังเป็นการสร้างคุณค่า ความหมาย มุมมองและประสบการณ์ทำความดีเพื่อสังคม

จิตอาสาพลังแผ่นดิน CSR พัฒนาคน พัฒนาทีม พัฒนาประเทศ

โครงการที่มีแนวคิดเพื่อการยกระดับงาน CSR ขององค์กรให้มีมิติเสริมด้านพัฒนาศักยภาพของบุคลากร หรือ HRD ช่วยสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากร และสร้างผลประกอบการความสุขร่วมกันในองค์กร และมีแนวคิดที่จะทำให้งาน CSR ตอบโจทย์ทั้งในมิติของการเพิ่มคุณค่าของงาน องค์กรก้าวหน้า และสังคมได้รับประโยชน์จากการทำงาน CSR อย่างแท้จริง ด้วยการออกไปร่วมเป็นจิตอาสาพัฒนาประเทศ ในการสร้างกิจกรรมช่วยเหลือสังคม โดยใช้องค์ความรู้และความสามารถของตัวบุคคลที่มีอยู่เป็นเครื่องมือ นอกจากจะได้ช่วยพัฒนาสังคมและสร้างพลังบวกให้แก่ตัวบุคคลแล้ว ยังเป็นเป็นการพัฒนาทีม พัฒนาคนให้เห็นคุณค่าในงานที่ทำ อีกทั้งยังเป็นการสร้างมิตรภาพที่ดีในองค์กรและคนในสังคม

Happy Ambassador สร้างผลประกอบการความสุข สร้างความยั่งยืนในองค์กร

เปิดโลกอาสา : สหทัยมูลนิธิ ครอบครัวอุปถัมภ์

คุณรู้จัก “จิตอาสา” มากน้อยแค่ไหน งานจิตอาสามีหลากหลายรูปแบบ ธนาคารจิตอาสา ร่วมกับ เพื่อนๆ จิตอาสา ชวนทุกคน ...เลือกเวลาที่ใช่ กับกิจกรรมที่ชอบ...ทำกิจกรรม เปิดโลกอาสา กับ โครงการครอบครัวอุปถัมภ์ โดย สหทัยมูลนิธิ หนึ่งในกิจกรรมจิตอาสา ที่สร้างโอกาส มอบความรักให้กับเด็กกำพร้า เด็กที่พ่อแม่ท้องโดยไม่พร้อม เด็กที่โดนทารุณกรรม เด็กพิเศษ เพื่อให้เด็กเหล่านี้มี ความเท่าเทียมในการได้รับการดูแล และความรักเช่นเดียวกับเด็กปกติทั่วไป  เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีของสังคม สำหรับผู้ที่เข้ามาทำงานจิตอาสาด้านนี้ จะได้ค้นพบตนเอง  และได้รับรู้ถึงพลังของความรักที่ยิ่งใหญ่ สนใจงานจิตอาสา คลิก www.JitArSaBank.com

 

เปิดโลกอาสา : โครงการอ่านสร้างชาติ

เปิดโลกอาสา : ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด

 

 คุณรู้จัก “จิตอาสา” มากน้อยแค่ไหน งานจิตอาสามีหลากหลายรูปแบบ ธนาคารจิตอาสา ร่วมกับ เพื่อนๆ จิตอาสา ชวนทุกคน ...เลือกเวลาที่ใช่ กับกิจกรรมที่ชอบ...ทำกิจกรรม เปิดโลกอาสา กับ โครงการอ่านหนังสือเสียงให้คนตาบอด โดย ชมรมอาสาเพื่อนคนตาบอด  หนึ่งในกิจกรรมจิตอาสา ที่มีคุณค่าทางจิตใจให้กับผู้มาร่วมทำกิจกรรมอ่านหนังสือเสียงให้คนตาบอด ด้วยประโยชน์ของการอ่านที่เมื่อใดที่เราอ่านจะจุดประกายความคิด และก่อเกิดความรู้ต่อผู้อ่านแล้ว ทว่าสิ่งที่เราอ่านกลับเป็นเสียงที่ต่อยอดความรู้ ความสามารถ และเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆ คนตาบอด นั้นคือที่สุดของคุณค่าทางจิตใจอย่างแท้จริง

 

 

 

 

 

เปิดโลกอาสา : กลุ่ม We are happy

คุณรู้จัก “จิตอาสา” มากน้อยแค่ไหน งานจิตอาสามีหลากหลายรูปแบบ ธนาคารจิตอาสา ร่วมกับ เพื่อนๆ จิตอาสา ชวนทุกคน ...เลือกเวลาที่ใช่ กับกิจกรรมที่ชอบ...ทำกิจกรรม เปิดโลกอาสา กับ โครงการส่งหนังสือถึงน้องด้วยรัก โดย กลุ่ม We are Happy  หนึ่งในกิจกรรมจิตอาสา ที่เปิดโลกของการอ่าน ให้น้อง ๆ เด็ก ๆ ได้มีโอกาสเลือกซื้อหนังสือที่ตัวเองชอบด้วยตนเอง ซึ่งกิจกรรมนี้ ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมผู้จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย และมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กให้การสนับสนุน อุดหนุนเงินจำนวนหนึ่งให้เด็ก ๆ ได้มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก กล้าที่จะเลือกหนังสือที่ตัวเองชอบมาอ่าน เพื่อพัฒนาชีวิต และเรียนรู้ เปลี่ยนมุมมองที่ก้าวไกลยิ่งขึ้น และนี้แหละ...คือพลังของการให้ที่ไม่สิ้นสุด สนใจงานจิตอาสา คลิก www.JitArSaBank.com

 

เปิดโลกอาสา : เครือข่ายชีวิตสิกขา

เปิดโลกอาสา : โครงการเพื่อผู้สูงอายุ forOldy Project

 คุณรู้จัก “จิตอาสา” มากน้อยแค่ไหน งานจิตอาสามีหลากหลายรูปแบบ ธนาคารจิตอาสา ร่วมกับ เพื่อนๆ จิตอาสา ชวนทุกคน ...เลือกเวลาที่ใช่ กับกิจกรรมที่ชอบ... เปิดโลกอาสา กับ โครงการเพื่อผู้สูงอายุ หรือ for Oldy Project เกิดจากความรักและกตัญญูที่ต้องการดูแลคุณแม่ที่อายุมาแล้ว เผื่อแผ่ไปยังผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นั้นคือแรงบันดาลใจในการก่อตั้งโครงการนี้ ที่ไม่ได้ทำอะไรเยอะ แต่เน้นการเอาใส่ใจ ดูแลและมอบโอกาสแห่งความสุขให้กับผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตปั้นปลายอย่างมีคุณภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ สนใจงานจิตอาสา คลิก www.JitArSaBank.com  หรือติดต่อ โครงการเพื่อผู้สูงอายุ (forOldy Project) คลิก www.foroldy.com